Hàng Thanh Lý

1, Kính bơi view V800 (KBV 01)

Tình trạng mới 100% , giá gốc 599k giảm giá 50% còn 299k

2, Kinh bơi YingFa 2900AF (KBV 01)
Tình trạng mới 100% , giá gốc 242k giảm giá 50% còn 121k

3, Kính bơi YangFa ( KBV 02)
Tình Trạng mới 100%, Giá gốc 189k giảm giá 50% còn 94k

4, Thảm Yoga định tuyến PU 5mm (TY01)
Tình trạng mới 100%, giá gốc 529k giảm giá 50% còn 265k

5, Thảm tập Yoga 1 lớp 6mm ( TY02)

Tình trạng mới 100% giá gốc 247k giảm giá 50% còn 124k

6, Thảm tập Yoga 1 lớp 8mm ( TY03)

Tỉnh Tình trạng mới 100% giá gốc 329k giảm giá 50% còn 165k

7,Thảm Yoga PiDo cao cấp (TY04)

Tình Trạng mới 100% giá gốc 719k giảm giá 50% còn 360k

8, Thảm Yoga NiceGood cao cấp (TY05)

Tình trạng mới 100% giá gốc 869k giảm giá 50% còn 435k

9, Thảm du lịch YG (TY07)

Tỉnh trạng mới 100% giá gốc 481k giảm giá 50% còn 240k

10,Thảm Yoga tròn (TY06)

Tình trạng mới 100% giá gốc 900k giảm giá 50% còn 450k

11, Dụng cụ tập TD đa năng Tecoflex (TB03)

Tỉnh trạng 100% giá gốc 232k giảm giá 50% còn 116k

12, Con lăn tập bụng (TB02)

Tình trạng mới 100% giá gốc160k giảm giá 50% còn 80k

13, Dụng cụ tập bụng cố định ( TB01)

Tình trạng mới 100% giá gốc 138 giảm giá 50% còn 69k

14, Dây nhảy lỗi nhựa (DN01)
Tình trạng mới 100% giá gốc 75k giảm giá 50% còn 33k

15, Dây ngũ sắc đàn hồi kháng lực (DKL 01)

Tình trạng mới 100% giá gốc 182k giảm giá 50% còn 91k

16, Dây kháng lức Miniband (DKL 02)
Tình trạng mới 100% giá gốc 130k giảm giá 50% còn 65k

17, Dây kháng lực số 8 ( DTY 08)
Tình trạng mới 100% giá gốc 45k giảm giá 50% còn 22k

0965.888.309